Op 6 oktober kun je op de Openingsmarkt in Arnhem vanaf 12.30u de hele middag terecht bij Jong Leren Eten (JLE) voor informatie over gezond, duurzaam voedsel en over voedseleducatie. Natuurlijk kun je dat ook ter plekke zien, voelen, proeven en er zelf aan mee doen. De (school)moestuin staat hierbij centraal. We laten je voorbeelden zien van moestuinactiviteiten voor in de klas of op het schoolplein, educatief spelmateriaal om in te zetten in de klas, lesmogelijkheden voor koken en moestuinieren. De voorbeelden zijn geschikt voor onder-, midden- en bovenbouw, maar we hebben ook voorbeelden voor VO en MBO. Natuurlijk is er ook iets lekkers te proeven.

Contact

Jong Leren Eten Gelderland

wieke@bonthuisadvies.nl

06-52472590

www.jonglereneten.nl/provincie/gelderland

Gelderland

Jong Leren Eten Gelderland

Binnen het programma Jong Leren Eten werken het rijk, scholen, kinderopvang, lokale overheden, onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties samen. Het programma wordt in heel Nederland ingezet en is per provincie op maat georganiseerd. Het Doel? Kinderen en jongeren tussen 0 en 24 jaar meer in aanraking brengen met kennis en activiteiten over gezond en duurzaam voedsel, zodat ze zelf gezonde én duurzame keuzes kunnen maken en voedselvaardig worden. Er wordt gewerkt via de methode van belevend- en ervarend leren bij de jongere doelgroepen. Bij jongeren vanaf 16 jaar wordt veel gewerkt met onderzoeksopdrachten, masterclasses, challenges. Hoofdthema's: 1. herkomst van ons voedsel, 2. smaakontwikkeling (koken, proeven, eten), 3. gezonde voedselomgeving in en rondom het onderwijs, 4. tegengaan van voedselverspilling. Jong Leren Eten biedt lesmateriaal over voedseleducatie aan:  Lesmaterialen voedseleducatie voor alle typen onderwijs  Ook is er een stimuleringsregeling voor kinderopvang, primair-, voortgezet en mbo-onderwijs: Stimuleringsbijdrage Lekker naar Buiten  Jong Leren Eten-Gelderland heeft daarnaast ook nog een regeling waarmee 'groene handjes' (groene adviseurs m.b.t. aanleg groene pleinen, ondersteuning schoolmoestuinieren en voedseleducatie) ingezet kunnen worden: Gelderse regeling Groene Handjes

Meer van Jong Leren Eten Gelderland

Meer bekijken